Rouwbegeleiding Jongeren

Indicaties

Verlies en rouw

Verlieservaringen horen bij het leven al van de geboorte af. Toch dit is niet altijd eenvoudig.
Wanneer we iemand verliezen waar we gehecht aan waren, dan treedt er een rouwproces in gang.
Dit verloopt bij iedereen anders. Niet elk verlies is even duidelijk.

Onzichtbaar verlies:
Verlies van liefdevolle aandacht, liefde, geborgenheid, zelfvertrouwen, verwachtingen. Verlies om iets wat niet gezien mag worden (vb. mijn papa drinkt), leven met onzichtbare beperkingen, verlate rouw, …

Zichtbaar verlies:
Scheiding van de ouders, iemand gaat dood, zelfdoding, verhuizing, pesterijen, ik ben anders, mijn lievelingsdier gaat dood, …

Hoe kan signaalgedrag zich tonen bij kinderen:

 • Lichamelijke klachten: extreme vermoeidheid, hoofdpijn, buikpijn, maag- darmklachten, spierpijn, …
 • Mentale klachten: sterke concentratie- en geheugenstoornissen, verminderde schoolprestaties,
  ontwikkelingsstilstand, boze of angstige dromen, …
 • Emotionele klachten: we zien zelden pure emotie. Ontspoorde emoties tonen zich voornamelijk in
  moeilijk en extreem gedrag en handelingen, verdriet, boosheid, onmacht, …

Bij elk verlies hoort verandering. Het omgaan met verlies is een moeilijk proces, soms kom je hierin vast te zitten. Leren leven met het gemis. Hierbij maken we gebruik van de mogelijkheden en de kwaliteiten van het kind/ de jongere.

Verwerken van een scheiding

Een scheiding maakt veel emoties los en geeft veel onrust, zeker bij de kinderen/ jongeren.

Boosheid en verdriet zijn de eerste gevoelens die als eerste bij kinderen opkomen ongeacht hun leeftijd. Alles wat vertrouwd was gaat veranderen als ouders gaan scheiden. Een scheiding kan bij kinderen andere gevoelens veroorzaken zoals angst, machteloosheid of afwijzing. Ieder kind/ jongere reageert anders.

Kinderen tot de leeftijd van ongeveer 11 jaar reageren vaak angstig op de scheiding. Ze weten niet wat er komen gaat en raken hun vertrouwde leven kwijt. Oudere kinderen vanaf ongeveer 12 jaar voelen zich vaak onbegrepen en kunnen zich tijdens de scheiding extra afzetten tegen hun ouders. Er gebeurt van alles om de kinderen heen waar ze geen invloed op kunnen uitoefenen.

Het is belangrijk om kinderen juist in deze periode te steunen en rust te geven.

Angst

Angst kan heel wat invloed hebben op je dagelijkse leven.

Het is een normaal gevoel dat we ervaren in bedreigde omstandigheden. Angst heeft een natuurlijke functie bescherming. Ook in ons dagelijkse leven kan angst een rol spelen.

Zoals angst om er niet bij te horen, angst om fouten te maken, angst voor onze emoties, verlatingsangst, …

Soms komen we in situaties terecht of maken we dingen mee waardoor de angst ons functioneren in de weg staat. Het kan ervoor zorgen dat je dingen vermijdt, dat je gaat piekeren waardoor je je moeilijk op andere dingen kunt concentreren. Het neemt een groot deel van je leven in, de angst zelf en de manieren om ermee om te gaan. Het neemt niet alleen een groot deel van je leven in, het weegt er ook op.

Vaak weet men wel dat de angst die ze ervaren niet realistisch is of dat de angst buiten proportie is. Maar weten en voelen zijn twee verschillende dingen waar je in kunt vastlopen.

Gevolgen van angst:
Angst is een vorm van stress. Een uiting van stress waarbij je een onveiligheidsgevoel ervaart.
Het kan zich uiten in oppervlakkige ademhaling, slaapproblemen, hyperventilatie, spierspanningen, paniekaanvallen. We proberen het vaak te onderdrukken en te negeren.

Vaak zijn er onderliggende patronen die een rol spelen in het ontstaan van jouw klachten.
De angst onder ogen zien en erkennen zorgt ervoor dat je er iets aan kan doen.

Faalangst

Signalen waarbij je kunt merken dat het kind last heeft van faalangst:

 • Zeggen ‘ik kan het niet’, ‘ik ben dom’, ‘anderen zijn toch beter’.
 • Huilen of boos worden als iets niet lukt.
 • Afwachtende houding.
 • Weinig durven zeggen/ doen als anderen kijken.
 • Moeilijke dingen uit de weg gaan.
 • Het in één keer goed willen doen, perfectionisme.
 • Veel bevestiging vragen of hij het goed doet.
 • Niet naar school willen of met tegenzin.

Bespreekbaar maken en begrip tonen zijn twee belangrijke pijlers.  De angst erkennen en daarmee ook de gevoelens van het kind is belangrijk. Positief leren denken en de focus leggen op wat het kind wel goed kan. Versterken van het zelfbeeld.

Trauma

Een trauma is een gebeurtenis die een diepgaande negatieve indruk achterlaat. Het is een heftige gebeurtenis welke je overkwam of dat je gezien hebt. Het kan heel lang geleden zijn maar ook recent.

Alhoewel we in staat zijn trauma’s te verwerken, heeft het meemaken van een trauma vaak grote gevolgen op de persoonlijkheid of op emoties, zoals angst, een laag zelfbeeld, wantrouwen, stress of depressie, machteloosheid, schaamte, opgesloten in zichzelf.

Het heeft niets met zwakheid te maken. Het is het resultaat van een beschadiging van je eigen innerlijk.
Meestal gaan mensen zichzelf anders zien.

Een trauma verwerken kost grote inspanning.

Pesten

Als je gepest wordt moet je één ding zeker weten: het is niet jouw schuld.

Pesten is gewelddadig en meestal herhaald gedrag van een of meer personen, met de bedoeling om de ander te kwetsen. De schade kan psychologisch, seksueel, lichamelijk of sociaal zijn. Wie wordt gepest kan zich meestal niet verdedigen. Er is sprake van ongelijke machtspositie tussen diegene die pest en de gepeste.

Vormen van pesten:
Pesten gebeurt in levende lijve of via sociaal media. Het neemt verschillende vormen aan:

Verbaal pesten vb. kwetsende opmerkingen maken, …
Fysiek pesten vb. duwen, …
Materieel pesten vb. materiaal van anderen beschadigen, …
Sociaal en relationeel pesten vb. roddels, …

Gepeste kinderen of jongeren praten er niet zo snel over. Ze schamen zich of zijn bang om het erger te maken wanneer een volwassene zich ermee gaat “bemoeien”.

Signalen van pesten:

 • Niet mee mogen doen.
 • Schoolprestaties gaan achteruit.
 • Ziet er ongelukkig, gestrest uit.
 • Klaagt over buikpijn, hoofdpijn, …
 • Blauwe plekken, schrammen, …
 • Slaapt onrustig, heeft nare dromen.

Elektronische vormen van pesten noemt men ‘cyberpesten’. Dat gebeurt onder meer via computers, smartphone, tablets en spelconsoles. Cyber Pesters zien het vaak als enige uitweg. Soms zijn het jongeren die zelf schade van pesten ondervonden hebben.

Ook de pestkop zit met problemen, langs deze weg zoekt de pestkop een uitlaatklep om zijn/ haar frustraties bot te vieren. Soms koesteren ze wrok en willen ze de andere kwetsen.

Een kind/ jongere dat gepest wordt, heeft nood aan begrip, troost en hoop.

Traumatherapeut Bree

Soezenstraat 1, 3960 Bree
info@praktijklichtpunt.be
0486/ 528 482