Therapeut Bree

Verliescounselor

Therapeut Bree

Counseling is in oorsprong gebaseerd op de humanistische psychologische stroming van Carl Rogers.
Mensen kunnen volgens hem geholpen worden als de hulpverlener aan vier voorwaarden voldoet.
Empathie, onvoorwaardelijke acceptatie, congruentie en betrouwbaarheid.

  • Empathie staat voor de wil om te begrijpen.Via empathie wil je de ander begrijpen waarna je dat begrip
    actief terugkoppelt naar de ander. Op die manier weet en voelt de ander dat je hun daadwerkelijk begrijpt.
  • Onvoorwaardelijke acceptatie: dit is gericht op gedachten, gevoelens en beleving van het kind of de jongere.
  • Congruentie: dit wil zeggen het ‘echt’ zijn van de hulpverlener tegenover het kind/ de jongere.
    Wat ze innerlijk denken, voelen en beleven; dat uiten ze niet naar buiten toe.
  • Betrouwbaarheid is ook heel belangrijk. Privacy respecteren, vertrouwensband opbouwen.
    Respect voor de normen en waarden van het kind en de jongere.

Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening bij problemen en vragen met emotionele
(psycho- sociale) achtergronden. Een weg langs de emoties die bij de oorzaak van het probleem horen.

Het is een oplossingsgerichte vorm. Er wordt gebruik gemaakt van de taal van kinderen … creatieve beeldtaal. De kinderen en de jongeren staan centraal, we gaan in (harts) verbinding met elkaar.

De kinderen en jongeren krijgen de ruimte en de tijd die ze nodig hebben om ondergesneeuwde gevoelens te laten ontdooien.
Ze leren hun binnenkant (hoe ze zich voelen) en hun buitenkant (hoe ze zich tonen) op elkaar af te stemmen. Ze groeien naar wie ze ‘echt’ zijn. Het biedt uw kind inzicht in hun eigen manier van denken, voelen en doen. Belangrijk is vertrekken vanuit (harts) verbinding, écht luisteren en kracht ontwikkelen.

Verlies kan heel breed gezien worden zoals ziekte, overlijden, scheiding, trauma, pesten, verhuizing, angst, …

Therapeut Bree

Wat is coaching.

Het is een laagvormige vorm van begeleiding, oplossingsgericht. Door oplossingsgericht te werken ontwikkelt het
kind/ de jongere meer zelfinzicht en krijgt meer zelfvertrouwen.

De belevingswereld van het kind staat centraal. Samen ontdekken we welke kwaliteiten en krachten het kind heeft
en hoe ze deze kunnen inzetten in situaties die voor het kind of de jongere moeilijk zijn.

Het antwoord is al in het kind aanwezig, ze hebben iemand nodig om deze antwoorden samen naar boven te halen.
Ook deze begeleiding is op een speelse, creatieve manier.

Wat na verlies

Therapeut Bree

Counseling en coaching hebben overlappingen, ze vullen elkaar aan. Coaching helpt het kind of de jongere om een
helder doel te stellen en helpt hen door de juiste handvatten aan te rijken.

Counseling kan helpen om het doel helder en inzichtelijk te maken. Dit door mee naar binnen te kijken en de gevoelens,
gedachten en het gedrag te verkennen.

Zowel counseling als coaching gaan negatieve ervaringen ombuigen in positieve kracht. Ik tracht hun persoonlijke
wereld te begrijpen en hun te laten groeien tot bewuste en sterke persoonlijkheden.

Traumatherapeut Bree

Soezenstraat 1, 3960 Bree
info@praktijklichtpunt.be
0486/ 528 482